Şaireşref Bulv. No:80 K:2 D: 6 - 7 Alsancak, İZMİR
Pzt - Cum: 09.00 - 19.00 Mon - Fri: 09.00 - 19.00
(0530) 500 61 56 -- (0232) 421 09 63 (0232) 421 60 55 -- (0532) 261 34 31

Rahim Kanseri (Endometriyal Kanser – Uterus Kanseri)

Rahim Kanseri (Endometriyal Kanser – Uterus Kanseri)

Rahmin katmanlarındaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması durumuna rahim kanseri, endometrial veya endometrium kanseri adı verilir.

Uterus yani rahim; rahim gövdesi ve rahim ağzı olmak üzere iki bölümden oluşur. Rahmin gövdesinde ise üç ayrı katman bulunur:

  • Rahmin iç tabakasında “endometrium” olarak isimlendirilen zar bulunur.
  • Rahmin orta tabakası “miyometrium” denilen kalın bir kas tabakasından oluşur.
  • Rahmin dış tabakasında ise “serosa” adı verilen rahim dış zarı yer alır.

Rahim kanserlerinin yaklaşık %95’lik bir kısmı epitel ve bez dokularında oluşur; epitel ve bez dokularında oluşan kanserler “karsinom” ya da “karsinoma” olarak adlandırılır. Rahim kanseri; endometrium yani rahim içi zarında oluştuğunda bu kanserler “endometriyal karsinoma” olarak tanımlanır.

Rahim içerisinde başlayan diğer bir kanser türü ise karsinosarkomdur ve bu kanserler hem sarkoma (kas dokusunda kanser başlangıcı) hem de karsinokama özelliği taşırlar.

Rahim Kanseri Türleri Nelerdir?

  • Uterus Sarkomları: Rahmin miyometrium adlı kas katmanında oluşur.
  • Endometriyal Karsinoma: Rahmin en iç tabakasında başlayan kanser türüdür.

Rahim Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Anormal vajinal kanama, anormal kokulu vajinal akıntı, pelvik ağrı ve istenmeyen kilo kaybı en sık görülen rahim kanseri belirtileridir. Özellikle menopoz sonrası dönemde meydana gelen vajinal kanamaları; adet döngüsü arasındaki kanamalar ve vajinal akıntılar takip eder.

Rahim kanseri belirtileri kişiden kişiye ve hastalığın evresine göre değişiklik gösterebilir. Aynı evrede rahim kanseri hastalığına yakalanan kişilerin dahi yaşadıkları belirtiler ve belirtilerin şiddeti değişebilir.

Rahim Kanseri Nedenleri

Rahim kanserinin tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte rahim kanseri riskini arttıran risk faktörlerinin varlığı kabul edilmektedir. Yaşın ilerlemesi, hormonal değişim, diyabet, geçmiş dönemde endometriyal hiperplazi ve yumurtalık kanseri geçirilmesi, yanlış beslenme, genetik yatkınlık ve adet döngüsünün erken başlaması rahim kanserinini en sık görülen risk faktörleri olarak sıralanabilir.

Rahim Kanseri Teşhisi

Endometriyal kanser tanı sürecinde öncelikle hastanın öyküsünün dinlenmesi ve fiziksel muayenesinin yapılması gerekir. Daha sonra rahim, yumurtalıklar ve fallop tüpleri ultrason ile görüntülenir. Bu aşamada pelvik ultrason ya da transvajinal ultrason çekilmesi gerekebilir. Şüphe uyandıran bulgular neticesinde endometrial hiperplazi (rahim zarı kalınlaşması) ya da rahim kanseri ayrımı yapabilmek için endometriyal biyopsi (Rahim zarı biyopsisi) yapılır. Rahim zarı biyopsisi, rahim kanseri teşhisinin doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Biyopsi haricinde histeroskopi, dilatasyon ve küretaj ile teşhis netleştirilir.

Rahim Kanseri Tedavisi

Rahim kanseri tedavisi; diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi hastalığın evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre planlanır. Kanserli hücreler henüz çevre organlara yayılmamışsa cerrahi seçenek değerlendirilerek histerektomi ameliyatı ile rahim alınabilir. Histerektomi operasyonu sırasında lenf nodülleri, yumurtalıklar ve fallop tüpleri de vücuttan çıkarılabilir.

Rahim kanseri tedavisinde radyoterapi, kemoterapi ve hormon terapisi laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen histerektomi ameliyatı ile birlikte ya da tek başlarına uygulanabilir. Jinekolojik onkolog hasta özelinde en iyi sonuç verecek tedavi yöntemleri konusunda belirleyici olacaktır.

KADOMER olarak, teknolojinin tüm imkanlarını hastalıkların teşhisi; deneyimimizi ise tedavi süreçlerinin başarısı için seferber ediyoruz.